PROFIL

Det er vores ambition at være førende i at håndtere outsourcing af debitorindfordring.

Vi arbejder ud fra 3 nøglebegreber, som er:

EFFEKTIVITET

- Kreditor kan elektronisk sende sine inkassosager til os
- Sagen oprettes og iværksættes omgående over for skyldner
- Det er nemt, hurtigt og effektivt – og ingen sager bliver ”glemt” hos os

AUTORITET

- Vi er håndfaste over for debitor
- Vi er samtidig bevidste om hensynet til kreditors renommé
- Vi benytter kun seriøse metoder

SAGLIGHED

- Vi koncentrerer os om sagens fakta, jura og indfordringsprocent
- Vi besidder den nyeste viden inden for inkassoområdet
- Vi arbejder korrekt og velovervejetAlle advokater hos Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab er beskikkede af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab har tegnet ansvarsforsikring for alle selskabets advokater i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskabs ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Vores samleklientkonto er hos Jyske Bank A/S, Vesterbrogade 9, 1780 København V. Konto nr. 5078 0001218800. Swift code: JYBADKKK. IBAN: DK2950780001218800.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Advokaternes Inkassoselskab, Advokataktieselskab har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

Med mindre andet udtrykkeligt aftales, skal eventuelle konflikter løses i henhold til de almindelige regler for lovvalg og værneting.


  Amaliegade 27 DK-1256 København K, CVR. nr. 28 70 05 47, Tel: +45 3345 4060, Fax: +45 3345 4061,
e-mail: post@advokaternesinkassoselskab.dk