PRISER

Prisliste ekskl. moms:

Nedennævnte er udtryk for et standardinkassoforløb, hvor det forudsættes, at I fremsender faktura eller anden dokumentation for jeres krav, debitors kontaktdata og eventuelle identifikationsoplysninger, korrekt opgørelse af kravet med angivelse af forfaldsdato, kopi af eventuelle rykker- og påkravsskrivelser med oplysninger om eventuelle pålagte rykkergebyrer og renter.

1. Inkasso:
• Sagsoprettelse og gennemgang af materiale  
• Debitorsøgning i CPR- og CVR-registret  
• Inkassovarsel  
• Inkassobrev med frivilligt forlig  
• Eventuel registrering i RKI’s lukkede system  

Hvis ovennævnte inkassoforløb ikke resulterer i indbetalinger fra
debitor, og I vælger at afslutte sagen uden yderligere forfølgelse,
vil vores honorar maksimalt udgøre
kr. 600,00
   
Hvis debitor indbetaler det fulde opkrævede beløb, modtager I hovedstolen og renter.  

2. Indbringelse for fogedretten:
• Betalingspåkrav (sager under kr. 100.000,00)  
• Stævning (sager over kr. 100.000,00)  
• Modtagelse af påtegning på betalingspåkrav  
• Indberetning af debitor til RKI’s åbne system og Debitor Registret  
• Fogedretsmøde  
• Eventuel politifremstilling eller udkørende fogedforretning  
• Foretagelse af udlæg  
• Tilbagemelding fra fogedretsmøderne  
• Sikring af udlæg kr.– afhænger af
tilgodehavendets størrelse
   
 
For ovennævnte vil vi uafhængigt af resultatet beregne os et honorar, der som udgangspunkt svarer til de tilkendte omkostninger. Honoraret afhænger af hovedstolens størrelse. Udgifter til retsafgifter skal afholdes, hvis ikke debitor betaler. For yderligere se bilag A og eksempler i bilag B, som er at finde »herfra«

3. Afdragsordning årligt:
• Administration af afdragsordning  
• Periodisk afregning og orientering kr. 500,00


4. Gebyr og honorar:
Nedenstående afregnes særskilt.  
   
• Registrering/afmelding i RKI og/eller Debitor Registret kr. 250,00
• Anmeldelse af krav i konkurs- eller dødsboer og lign. kr. 300,00
• Aflysning af udlæg kr. 250,00

5. Sager med indsigelser:
Afregnes efter medgået tid med en timertakst på mellem kr. 1.000,00 – 2.600,00.

Derudover kan vi tilbyde at indgå en samlet inkasso- og salæraftale, som er særligt tilpasset jeres virksomhed.

   Amaliegade 27 DK-1256 København K, CVR. nr. 28 70 05 47, Tel: +45 3345 4060, Fax: +45 3345 4061,
e-mail: post@advokaternesinkassoselskab.dk