FORRETNINGSKONCEPT

1. Generelt om Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab
2. Gode grunde til inkasso
3. RKI og Debitor Registret
4. Hvad koster det?


Generelt om Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab
Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab tilbyder inddrivelse af alle former for misligholdte fordringer.

Vores kerneområde er såkaldt ”masseinddrivelse”. Det vil sige inkasso af ensartede fordringer i større mængder. Denne form for inkassosager er typisk den mest rentable for kreditor på grund af forudsigeligheden i sagsforløbene.

Benægter debitor at skylde pengene, og vurderes det at være rentabelt, er en egentlig retssag en mulighed. Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab råder da over medarbejdere, som er mødeberettigede for alle landets domstole.


Gode grunde til inkasso
Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab ser det som en ubetinget fordel for virksomheder at overgive misligholdte fordringer til inkasso. Hos specialister som Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab optimeres afkastet på den enkelte fordring, samtidig med at kreditor kan koncentrere sine ressourcer om det, virksomheden i øvrigt tjener penge på.

Nye lovregler indebærer, at inkassosager op til 100.000,00 kr. kan starte direkte i fogedretten med et betalingspåkrav uden forudgående dom eller forlig. Gør skyldner ikke indsigelse, får betalingspåkravet fremover status som en dom, og debitor kan tilsiges til udlægsforretning.

Selvom kreditor vurderer, at et tilgodehavende aldrig bliver indbetalt, kan der alligevel være god grund til at overgive sagen til inkasso hos en advokat.

For det første er det en langtidssikring af tilgodehavendet at opnå et såkaldt fundament for sit krav. Dette kan fx ske ved, at debitor underskriver en skylderklæring, eller hvis debitor undlader at reagere på et betalingspåkrav jf. ovenfor. Herved kan tilgodehavendet først blive forældet efter 10 år mod normalt 3 år. Renter, der påløber efter kreditor har opnået et fundament, forældes dog stadig efter 3 år, hvis ikke sagen sendes i fogedretten med henblik på afbrydelse.

For det andet kan det være relevant at få afskrevet fordringen regnskabs- og skattemæssigt og at få refunderet opkrævet salgsmoms. Betingelsen herfor er, at tilgodehavendet vurderes som umuligt at inddrive.

Normalt skal der foreligge en insolvenserklæring fra debitor, eller der skal være foretaget forgæves fogedforretning. Dog gælder særligt for fordringer under kr. 3.000,00 (inkl. moms), hvor det godkendes at få fradrag for tabet, hvis der forgæves har været rykket for betaling og det kan sandsynliggøres, at der ikke vil ske betaling, som fx at få en uafhængig inkassovirksomhed til at vurdere tilgodehavendet som tabt.


RKI og Debitor Registret
Advokaternes Inkassoselskab Advokataktieselskab samarbejder med RKI Kreditinformation og Debitorregistret, som er Danmarks to største registre over dårlige betalere. Her ser vi i hvert fald to store fordele for kreditor:

Dels laver vi en søgning på debitor som første skridt i enhver inkassosag, for at vi kan danne os et indtryk af betalingsevnen.

Dels er det en kendsgerning, at hvis man som skyldner er registreret hos RKI Kreditinformation eller Debitor Registret, så er man i praksis afskåret fra at optage lån, købe på kredit m.v. Derfor vil denne risiko for at blive registreret motivere mange debitorer til at betale.


Hvad koster det?
Se priser »her« og kontakt os for en nærmere drøftelse eller spørgsmål.


  Amaliegade 27 DK-1256 København K, CVR. nr. 28 70 05 47, Tel: +45 3345 4060, Fax: +45 3345 4061,
e-mail: post@advokaternesinkassoselskab.dk