BILAG A - salærer og gebyrer:

Inkassosalær:

Hovedstol angivet i kr. inkl. moms: Inkassosalær angivet i kr. ekskl. moms:
0,00-1.000,00 350,00
1.001,00-2.500,00 600,00
2.501,00-5.000,00 850,00
5.001,00-10.000,00 1.100,00
10.001,00-25.000,00 1.450,00
25.001,00-50.000,00 1.950,00
50.001,00-100.000,00 2.450,00
100.001,00-250.000,00 3.300,00
250.001,00-500.000,00 5.500,00
500.001,00-

5.500,00 + 1 % af den del af fordringen, der overstiger kr. 500.000,00

Hvis kreditor ikke er momsregistreret, tillægges moms.

Retsafgift:

Betalingspåkrav

Hovedstol angivet i kr. inkl. moms: Retsafgift angivet i kr.:
0,00-50.000,00 700,00
60.000,00 1.460,00
70.000,00 1.630,00
80.000,00 1.800,00
90.000,00 1.970,00
99.000,00 2.120,00

Rekvisition ved andet fundament

Hovedstol angivet i kr. inkl. moms: Retsafgift angivet i kr.:
0,00-3.000,00 300,00
10.000,00 340,00
20.000,00 390,00
40.000,00 490,00

Udregnes med kr. 300,00 + 0,5 % af beløbsdelen, der overstiger kr. 3.000,00

Mødesalær:

Hovedstol angivet i kr. inkl. moms: Mødesalær angivet i kr. ekskl. moms:
0,00-2.500,00 0,00
2.501,00-50.000,00 600,00
50.001,00-100.000,00 800,00
100.001,00-200.000,00 1.100,00
200.001,00-500.000,00 1.500,00
500.001,00- 2.000,00

Ved 2. møde i fogedretten tildeles der halvt salær.
Hvis kreditor ikke er momsregistreret, tillægges moms til salæret.

Bilag B – eksempler ekskl. moms

Hovedstol kr. 15.000,00 inkl. moms
Tilkendt salær i kr. ekskl. moms: Retsafgifter:
(Evt. rykkergebyr maks. 300,00) Fremsendelsesgebyr 700,00
Inkassogebyr 100,00 Fremstillingsgebyr 400,00
   
Inkassosalær 1.450,00  
Mødesalær 600,00  
Evt. politifremstilling 300,00  

Samlet salær uden afdragsordning kr. 2.150,00-2.750,00


Hovedstol kr. 85.000,00 inkl. moms
Tilkendt salær i kr. ekskl. moms: Retsafgifter:
(Evt. rykkergebyr maks. 300,00) Fremsendelsesgebyr 1.880,00
Inkassogebyr 100,00 Fremstillingsgebyr 400,00
   
Inkassosalær 2.450,00  
Mødesalær 800,00  
Evt. politifremstilling 400,00  

Samlet salær uden afdragsordning kr. 3.350,00-4.050,00

Bilag C – RKI og Debitor Registret

Registrering i RKI’s lukkede system:

Under punktet ”inkasso” i prislisten fremgår det, at der eventuelt kan ske registrering af debitor i RKI’s lukkede system, hvorved debitor modtager et brev herom fra RKI. Det er imidlertid et krav for registrering i det lukkede system, at der er sendt 3 rykkerskrivelser, at der er truet med registrering i RKI, og at hovedstolen er over kr. 200,00. I det lukkede system er det kun os, debitor og RKI, der kan se registreringen.

Registrering i RKI’s åbne system:

I forbindelse med foretagelse af fogedforretningen, sker der indberetning af debitor til RKI’s åbne system. I det åbne system kan alle med adgang til RKI se registreringen. Samtidig orienterer RKI debitor om, at debitor nu er registret i RKI’s åbne system.

Debitor Registret:
Registrering i Debitor Registret sker på samme tidspunkt som ved registrering i RKI’s åbne system i forbindelse med foretagelse af fogedforretningen.

Bilag D – afskrivningsregler

Der skelnes mellem regnskabs- og skattemæssige afskrivninger og tilbagebetaling af opkrævet salgsmoms.

Normalt skal der foreligge en insolvenserklæring fra debitor, eller der skal være foretaget forgæves fogedforretning, før der kan afskrives/tilbagebetales. Dog gælder nedenstående særligt for fordringer under kr. 3.000,00 (inkl. moms), hvor det godkendes at få fradrag for tabet, hvis der forgæves har været rykket for betaling, og det kan sandsynliggøres, at der ikke vil ske betaling, som fx at få en uafhængig inkassovirksomhed til at vurdere tilgodehavendet som tabt.

For tilgodehavender under kr. 3.000,00 (inkl. moms) vil der således kunne afskrives regnskabs- og skattemæssigt, og der vil kunne tilbagebetales moms efter den første inkassodel (inkassovarsel og inkassobrev – pkt. 1 på prislisten). Dermed er det ikke nødvendigt at indlevere disse sager til fogedretten.


 
  Amaliegade 27 DK-1256 København K, CVR. nr. 28 70 05 47, Tel: +45 3345 4060, Fax: +45 3345 4061,
e-mail: post@advokaternesinkassoselskab.dk